Co to jest edukacja domowa?

Edukacja domowa formalnie nazywa się spełnianiem obowiązku szkolnego poza szkołą. Jednostką wydającą zgodę na ED jest dyrektor szkoły, do której zapisane jest dziecko. Dziecko można zapisać do dowolnej szkoły prywatnej lub publicznej na terenie województwa, w którym się mieszka.

Kto uczy dziecko w edukacji domowej? Czy nauczyciele przychodzą do domu?

Nie, nie przychodzą do domu nauczyciele. Nauczyciele chodzą do dzieci, które mają nauczanie indywidualne, które jest przyznawane ze względów zdrowotnych. W edukacji domowej osobami odpowiedzialnymi za nauczanie są rodzice / opiekunowie i to oni uczą dzieci w początkowych fazach nauki. Później dziecko zwykle jest w stanie samodzielnie opanować materiał, opierając się na dostępnych źródłach – podręcznikach, internecie, portalach edukacyjnych z kursami online itp. Część materiału jest też opanowywania w trybie korepetycji, np. język obcy bardzo często jest wykładany przez osobę wynajętą przez rodziców, wielu też boi się matematyki czy innych przedmiotów, których sami nie lubili i nie umieli.

Czy to na pewno legalne?

Tak, na pewno. Mówi o tym ustawa o systemie oświaty z 1991 roku.

Art. 37. 1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Rodzice do wniosku do dyrektora placówki zobowiązani są ustawowo o dołącznie opinii o dziecku z poradni pedagogiczno-psychologicznej, zobowiązania do stworzenia dziecku warunków do nauki oraz zobowiązania do przystąpienia przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Czego uczy się dziecko w edukacji domowej, czy ma jakieś obowiązki?

Tak, dziecko w edukacji domowej jest uczniem szkoły, posiada legitymację szkolną i jest rozliczane na rocznym egzamianie klasyfikacyjnym ze znajomości podstawy programowej, czyli: zdaje egzamin na koniec roku w szkole, w której jest zapisane. Zakres tego egzaminu pokrywa się z zakresem materiału realizowanego w szkole przez uczniów stacjonarnych.

A poza tym, wierzę, że uczy się wiele więcej, bo ma znacznie większy zakres odpowiedzialności i samodzielności. Ma więcej czasu na realizację swoich pasji i zainteresowań, uczy się planować pracę, być systematycznym i odpowiedzialnym.

Czy edukacja domowa jest dla każdego?

Oczywiście, że nie! My, rodzice raczej nie mamy doświadczeń w ED, wszyscy chodziliśmy do szkół i nabraliśmy szkolnych zwyczajów. Jeśli nie unikniemy pokusy odtwarzania szkoły w domu, edukacja domowa zamiast stać się przygodą i radością, naszego dziecka, będzie dla niego koszmarem. Uchowaj Boże!

2 thoughts on “Co to jest edukacja domowa?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *